Ewidencja w Weles3

System będzie informował w momencie, gdy brakuje umów powierzenia:

  • w przypadku umowy powierzenia z Weles fakt jej podpisania zostanie wprowadzony przez nas po otrzymaniu podpisanej umowy
  • w przypadku zgód na podpowierzanie ewidencji trzeba dokonać samodzielnie

Ostrzeżenia po zalogowaniu w Weles3

Ewidencjonowanie zgód w Weles3 wymaga kilku kroków:

  • w menu Funkcje/Administratorzy w zakładce Zasoby musimy nadać uprawnienie "Ochrona danych osobowych" użytkownikom, którzy będą uprawnieni do ewidencji zgód. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w momencie zmieniania uprawnień, musi się przelogować (lub odświeżyć stronę przez Ctrl+R) aby uprawnienia się zaktualizowały.
  • w menu Funkcje/Ochrona danych osobowych w zakładce Zasoby wskazani użytkownicy będą mogli wprowadzać fakty uzyskania/utraty/zmiany zgody od Administratorów danych poszczególnych nieruchomości; wymagane jest potwierdzenie kompatybilności zgody z wymogami Weles (fakt powierzenia, zgoda na podpowierzanie, ścieżka informacji dla Administratora, ścieżka dyspozycji dla Administratora) oraz opcjonalnie podanie okresów retencji danych.

Szczegóły aktualnie udzielonych zgód oraz historia zgód i ich zmian dla poszczególnych nieruchomości dostępne są w nowej zakładce "RODO" w zakładce Zasoby.

W przypadku gdy do wejścia w życie RODO (2018-05-25) nie będzie kompletu umowy powierzenia i zgód, nieruchomości, których dotyczyć będą braki przestaną być widoczne w systemie. Będziemy w takich przypadkach informować i czekać na dyspozycję, co dalej z tymi danymi.