RODO


Dnia 25 maja 2018 wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane potocznie RODO. Rozporządzenie to zastępuje obecnie obowiązujące przepisy dot. ochrony danych osobowych. Rozporządzenie wprowadza wiele zmian, m. in.wymóg pisemnej zgody na powierzanie i podpowierzanie danych (Administratorem danych jest zawsze zarząd danej nieruchomości - to on udziela zgody na wszelkie powierzanie i podpowierzanie danych). Aby sprostać temu i innym wymogom RODO niezbędne jest:

  • zawarcie właściwych umów między Nieruchomością a Zarządcą
  • zawarcie umowy między Zarządcą a Weles
  • zewidencjonowanie w Weles3 faktu podpisania umów z Nieruchomościami

Przygotowaliśmy następujące materiały w tym zakresie:

Materiały zostały przygotowane z myślą o klientach systemu Weles3, ale mogą być także wykorzystywane przez inne podmioty (z zachowaniem postanowień licencji, tam gdzie jest to zaznaczone). Ochrona danych osobowych leży w interesie wszystkich dlatego materiały udostępniamy nieodpłatnie. Zachęcamy do ich dalszego rozpowszechniania.

Po otwarciu każdego z udostępnianych dokumentów można je pobrać w wybranym formacie z menu Plik/Pobierz jako.

Udostępniamy także informacje, co do implementacji RODO w Weles3:

Przygotowaliśmy także przykład koniecznych dokumentów dla prostego przypadku zarządcy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi: systemem Weles3 oraz portalem ZnajdzZarzadce.pl.